• Stacks Image 14
  • Stacks Image 15
  • Stacks Image 16
  • Stacks Image 17
  • Stacks Image 20
  • Stacks Image 21
  • Stacks Image 30
  • Stacks Image 31
  • Stacks Image 32
  • Stacks Image 39
Stacks Image 41
Karakterbeeld is een initiatief van ervaren fotograferen die naast de kunst van het fotograferen ook de gave bezitten de geportretteerde op hun gemak te stellen. Middels een kennismakingsgesprek luisteren we naar uw verwachtingen en zoeken wij naar uw unieke karaktereigenschappen. Uit deze persoonlijke ontmoeting wordt het idee voor uw unieke portretfoto geboren. Onze kijk op fotografie samen met uw blik in de camera laten telkens weer een bijzonder portret zien!